O nás

ELMON - elektromontáže je súkromná firma, ktorej hlavným zameraním je montáž, rekonštrukcia a údržba elektrických zariadení. Začiatok elektromontáži našej firmy spadajú do roku 1999, kedy pôsobila ako fyzická osoba a na výkon tejto činnosti jej bolo udelené " Oprávnenie na montáž, opravu a údržbu el. zariadení" z Inšpektorátu práce Prešov. V roku 2007 bola vytvorená s.r.o. s názvom ELNOM, s.r.o., ako právna forma s podobným zameraním.

Naši pracovníci sú kvalifikovaní a odborne vyškolení na uvedené druhy činnosti /§21-23 do 1000 V+ odborná spôsobilosti. Elektromontážne práce vykonávame k spokojnosti našich odberateľov o čom svedčia už i odovzdané práce.